TopParken
TopParken - Vakantieparken in Nederland

Vakantieparken in Nederland

Disclaimer

Disclaimer
TopParken Holding B.V. (Kamer van Koophandel 09147886), hierna te noemen TopParken, verleent u hierbij toegang tot de websites van TopParken & TopParken Verkoop. TopParken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Door de websites van TopParken te gebruiken, op welke wijze ook, stemt u in met deze disclaimer. Onder de websites van TopParken vallen de volgende domeinen.

Aansprakelijkheid
TopParken spant zich dagelijks in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. TopParken betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Echter kan het, ondanks onze zorg en aandacht, voorkomen dat bepaalde inhoud onvolledig en/of onjuist is.

TopParken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze website. Aan de vermelde prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen/fouten zijn onder voorbehoud. Indien u onjuistheden constateert op deze website of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij ons te melden zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Technische beschikbaarheid
TopParken streeft naar een optimaal gebruik en goede bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan zal TopParken deze zo spoedig mogelijk verhelpen.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website en de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van TopParken. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen, ongeacht het medium, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TopParken.

Auteursrechten
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers. Het is niet toegestaan deze site te framen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TopParken is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Het gebruik van de merknaam en/of misspellingen en beeldmerken van TopParken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TopParken. Te noeme de volgende merken;

 • TopParken
 • TopParken Verkoop
 • Landgoed de Scheleberg
 • Bospark Ede
 • Recreatiepark ’t Gelloo
 • Recreatiepark de Wielerbaan
 • Recreatiepark de Witte Hoeve
 • Résidence de Leuvert
 • Recreatiepark Beekbergen
 • Résidence Lichtenvoorde
 • Résidence Valkenburg
 • Recreatiepark het Esmeer
 • Park Westerkogge
 • Parc de IJsselhoeve
 • Résidence Westenburg
 • Résidence Maarsseveense Plassen
 • Resort Veluwe
 • The Dutch Palm
 • Resort Lage Vuursche