TopParken

Handleiding koffiezetapparaat

Gebruiksaanwijzing DE koffiezetapparaat

1. VULLEN WATERRESERVOIR
Vul het waterreservoir met vers drinkwater (max. 600 ml).

2. AANSLUITEN EN AANZETTEN
Doe de stekker in een geaard stopcontact. Druk op de AAN/UIT-knop om de machine aan te zetten. De indicatielampjes van de knoppen voor koffie en heet water knipperen om aan te geven dat de machine bezig aan het opwarmen is (ca. 30 seconden). Het apparaat is klaar voor gebruik als de indicatielampjes constant branden.

3. AANPASSEN HOOGTE KOPHOUDER
Beweeg de houder omhoog of omlaag of verwijder deze, afhankelijk van de grootte van uw kop of beker. Zet een kop die geschikt is voor het door u gewenste drankje op de kophouder.  

4. INLEGGEN CAPSULE
Open de hendel en leg de capsule in de machine. Sluit de hendel.

5. BEREIDEN DRANK
Druk op de knop van de drank van uw keus:

 • 5A: ESPRESSO: Keuzeknop espresso.
 • 5B: LUNGO: Keuzeknop lungo.
 • 5C: HEET WATER: Keuzeknop heet water.

Het bereidingsproces stopt automatisch als de drank klaar is. Open de hendel om de capsule in het opvangbakje uit te werpen.

Handleiding koffiezetapparaat

Belangrijk om te weten

Wanneer u de lege cupjes weggooit, graag goed opletten dat het opvangbakje niet wordt weggegooid. Dit bakje zit er namelijk los in.

Wij raden alleen aan om koffiecapsules van Douwe Egberts te gebruiken. Andere capsules blijven vaak in de machine vastzitten en kunnen hierdoor schade veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw nieuwe koffiezetapparaat voor het eerst gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op een handige plek zodat u deze zo nodig later nog kunt raadplegen.

 • In geval van nood: haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
 • Kinderen mogen het apparaat nooit gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
 • Controleer of het op het typeplaatje vermelde voltage overeenkomt met de netspanning die u gebruikt.
 • Sluit het apparaat alleen op geaarde stopcontacten aan. De garantie vervalt als onjuiste aansluitingen worden gebruikt.
 • Haal de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of laat onderhouden.
 • Dompel het apparaat, de kabel of stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
 • Houd de stroomkabel buiten bereik van kinderen.
 • Zorg ervoor dat de kabel niet in de buurt of in contact is met hete onderdelen van de machine, een warmtebron of scherpe randen.
 • Zet de machine nooit op een heet oppervlak, zoals een kookplaat.
 • Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een open vlam.
 • Zet de machine op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak, uit de buurt van opspattend water.
 • Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur of andere gekwalificeerde personen om gevaren van het gebruik van gebrekkige stroomkabels te voorkomen.
 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (onder wie kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij onder toezicht of na instructie omtrent het gebruik van het apparaat door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon.

VERTEL KINDEREN OVER HET GEVAAR VAN HET APPARAAT EN LAAT ZE NOOIT MET HET APPARAAT SPELEN!